El nostre equip

Actualment l’empresa conta amb una plantilla de 12 treballadors
amb coneixements específics d’instal·lacions.


Jordi Bosch

Co-Fundador i instal·lador especialitzat


Albert Bosch

Co-Fundador i instal·lador especialitzat


Nuria Castro

Co-Fundadora i administrativa

Acreditacions
Instal·ladors autoritzats

Bosh i Bosch es una empresa inscrita al REA, i addscrits
a FEGiCAT (Federació catalana d’empreses instal·adores).
Tambe formem part del gremi d’instal·ladors APEI.


Titulacions

La responsabilitat, de la mà del coneixement

– Carnet d’Instal·lador Electricista
– Carnet d’Instal·lador d’Aigua

– Carnet d’Instal·lador de Gas, Calefacció i Climatització
– Carnet d’Instal·lacions Petrolíferes (IP-1)

En relació a aquest tipus d’instal·lacions i atenent a les disposicions legals
Instal·lacions Integrals Bosch i Bosch, SL., te subscrita amb FIATC una assegurança
de Responsabilitat Civil, amb cobertura pels riscos que comporten les activitats
de «empresa dedicada a treballs d’instal·lació, reparació i manteniment de conduccions
d’aigua, gas, electricitat, calefacció, climatització, acs e instal·lacions petroliferes
categoria 1″.

Col·laboradors i Partners
Conjuntament donem garantia de qualitat a la nostra feina

OFFICE LINE

1.800.555.6789

EMERGENCY

1.800.555.0000

WORKING HOURS

9:00am – 6:00pm