Instal·lacions Integrals

 

 

        93 650 53 40

Cuidem el nostre entorn, som una empresa respectuosa amb el mediambient

Cuidem el nostre entorn

 

Electricitat - Aigua - Gas - Calefacció - Aire Condicionat - Tractaments d'Aigua - Energia Solar - Contraincendis - Regs - Domòtica - Xarxes Informàtiques

EMPRESASERVEISEQUIPAMENTSCONTACTARLINKS INTERESACREDITACIONS

ELECTRICITAT

Electricitat

En l’àrea de l’electricitat, INSTAL·LACIONS INTEGRALS BOSCH I BOSCH, SL., li ofereix solucions pensades per a les necessitats del món actual. Li podem oferir des de instal·lacions de tipus generals (vivendes, pisos, cases) tant per a particulars com per a constructors, arquitectes i decoradors; instal·lacions comercials (comerços i botigues) tant per a noves instal·lacions, com per a manteniment d’instal·lacions existents; i instal·lacions industrials (naus industrials, empreses en general) tant noves instal·lacions, reformes, avaries i manteniment.

Es realitzen tot tipus d’instal·lacions elèctriques, en baixa tensió. Execució de projectes d’instal·lacions elèctriques i expedició de certificats corresponents d’acord amb la normativa vigent.

Per tant, a INSTAL·LACIONS INTEGRALS BOSCH I BOSCH, SL., dins l’àrea d’instal·lacions elèctriques, s’ofereixen:

  • Instal·lacions per a noves edificacions
  • Instal·lacions per a obres de reforma integral o parcial

    Treballem pensant que els nostres clients on millor han d'estar és a la seva pròpia Llar.

  • Manteniment d’instal·lacions
  • Instal·lació de grups electrògens
  • Instal·lacions d’enllumenat públic
  • Grups autònoms d’energia (Tipus SAI)

 

FONTANERIA

AIRE CONDICIONAT

CALEFACCIÓ

GAS

ENERGIA SOLAR

TELECOMUNICACIONS

 

 

 

  Oficines C / La Pau, Nº 55, 08757-CORBERA DE LL.                     Telf.93 650 53 40 - Fax. 93 650 50 40              bosch.bosch@telefonica.net