Instal·lacions Integrals

 

 

        93 650 53 40

Cuidem el nostre entorn, som una empresa respectuosa amb el mediambient

Cuidem el nostre entorn

 

Electricitat - Aigua - Gas - Calefacció - Aire Condicionat - Tractaments d'Aigua - Energia Solar - Contraincendis - Regs - Domòtica - Xarxes Informàtiques

EMPRESASERVEISEQUIPAMENTSCONTACTARLINKS INTERESACREDITACIONS

L'EQUIP HUMÀ

L'EQUIP HUMÀ

L’equip humà que conforma INSTAL·LACIONS INTEGRALS BOSCH I BOSCH, SL., són professionals de les seves àrees. Una empresa de gent jove que li agrada la feina que fa. En plantilla en regim general o autònoms.

El personal d’oficina, sabrà atendre les seves peticions de manera acurada, i li donarà resposta a les seves necessitats de manera ràpida i eficaç.

Degut a la gran varietat de instal·lacions i les condicions de servei que nosaltres mateixos ens exigim, en fa estar rodejats de equips col·laboradors, professionals autònoms o petites empreses de activitats directament relacionades a les nostres instal·lacions, com poden ser, el muntatge d’antenes, fabricació de conductes o una enginyeria, que ens permet en una obra,  la planificació, projecte, execució dels treballs i legalització,  per complexa que aquesta sigui.

 

LA SEGURETAT

  LOCALS

VEHICLES

 

 

 

 

  Oficines C / La Pau, Nº 55, 08757-CORBERA DE LL.                  Telf.93 650 53 40 - Fax. 93 650 50 40                     bosch.bosch@telefonica.net