Instal·lacions Integrals

 

 

        93 650 53 40

Cuidem el nostre entorn, som una empresa respectuosa amb el mediambient

Cuidem el nostre entorn

 

Electricitat - Aigua - Gas - Calefacció - Aire Condicionat - Tractaments d'Aigua - Energia Solar - Contraincendis - Regs - Domòtica - Xarxes Informàtiques

EMPRESASERVEISEQUIPAMENTSCONTACTARLINKS INTERESACREDITACIONS

                                                                                                                                                          

    
  AGREMIATS PER

INSTAL·LADORS AUTORITZATS

FERCA, gremis d'instal.ladorsFERCA, gremis d'instal.ladors

 

 

                                                        

 

Llamada rectangular: Som una Empresa Exigent,  primer amb nosaltres mateixos, després amb els nostres col.laboradors i proveïdors, tots plegats donem  GARANTIA DE QÜALITAT a la nostra feina.

  CONTACTEU AMB NOSALTRES                                                                                                                        

  Oficines C / La Pau, Nº 55, 08757-CORBERA DE LL.                     Telf.93 650 53 40 - Fax. 93 650 50 40              bosch.bosch@telefonica.net