Instal·lacions Integrals

 

 

        93 650 53 40

Cuidem el nostre entorn, som una empresa respectuosa amb el mediambient

Cuidem el nostre entorn

 

Electricitat - Aigua - Gas - Calefacció - Aire Condicionat - Tractaments d'Aigua - Energia Solar - Contraincendis - Regs - Domòtica - Xarxes Informàtiques

EMPRESASERVEISEQUIPAMENTSCONTACTARLINKS INTERESACREDITACIONS

QUI SOM

Història

INSTAL·LACIONS INTEGRALS BOSCH I BOSCH, SL., es una empresa jove, creada l’any 2003 pels seus actuals administradors Jordi Bosch i Albert Bosch, que provinent de treballs amb altres empreses del sector, acumulen una experiència de més de trenta anys en el ram de les instal·lacions, la qual cosa els hi ha donat la oportunitat de treballar en tot tipus de instal·lacions i muntatges, utilitzant eines i materials, que durant aquest període, han anat evolucionant de manera constant.

Va iniciar l’activitat professional com una empresa petita de dos treballadors autònoms, amb unes instal·lacions reduïdes, que gràcies al seu esperit  emprenedor,  ben aviat es van quedar petites degut a la demanda de feina.

Posteriorment, va anar ampliant progressivament l’empresa, i va augmentar-ne substancialment la plantilla, fins a arribar a la actual de entre 10 i 15 treballadors, que ens permeten donar un ampli servei als nostres Clients. Paral·lelament a l’augment del personal, també s’ha fet necessària l’ampliació de les instal·lacions de l’empresa, i  actualment ja disposem de les noves oficines situades al C/ La Pau, 55, dins mateix del nucli urbà de Corbera de Llobregat.

HISTÒRIA

AMBIT ACTUACIÓ

 

 

 

 

 

 

         Oficines C / La Pau, Nº 55, 08757-CORBERA DE LL.                    Telf.93 650 53 40 - Fax. 93 650 50 40                                 bosch.bosch@telefonica.net