Instal·lacions Integrals

 

 

        93 650 53 40

Cuidem el nostre entorn, som una empresa respectuosa amb el mediambient

Cuidem el nostre entorn

 

Electricitat - Aigua - Gas - Calefacció - Aire Condicionat - Tractaments d'Aigua - Energia Solar - Contraincendis - Regs - Domòtica - Xarxes Informàtiques

EMPRESASERVEISEQUIPAMENTSCONTACTARLINKS INTERESACREDITACIONS

                                                                                                                            

     INSTAL·LADORS AUTORITZATS
 

 

 

AGREMIATS PER

FERCA, gremis d'instal.ladorsFERCA, gremis d'instal.ladors

                                                        

  CONTACTEU AMB NOSALTRES

                                                                                                                                                                                                                      

 

  Oficines C / La Pau, Nº 55, 08757-CORBERA DE LL.                     Telf.93 650 53 40 - Fax. 93 650 50 40              bosch.bosch@telefonica.net